Miljö och klimat

Bilars utsläpp i trafiken ska mätas

2:07 min

De verkliga utsläppen från bilar ska kartläggas i ett europeiskt forskningsprojekt. Nya mätmetoder behövs då många bilars utsläpp tidigare visat vara större än vad tillverkarna uppgett.

Efter skandaler där bilars utsläpp visat sig vara större än vad tillverkarna uppgett efter att ha gjort laboratorietester, så behövs metoder för att mäta hur mycket olika bilar släpper ut i verkligheten, när de är ute och kör i våra städer. 
  
– De mätningar vi gör för att godkänna bilar enligt EU:s lagstiftning är inte tillräckligt effektiva för att fånga upp de verkliga utsläppen som sker ute i trafiken, säger Åke Sjödin på Svenska Miljöinstitutet IVL, som ska leda forskningsprojektet.

Forskarna ska till exempel placera ut mätenheter vid vägkanter och i vissa fall använda följebilar som kör efter bilar ute i trafiken och mäter utsläppen som strömmar ut från dem under körning.

Testet ska genomföras i Krakow, Prag och Milano. Utsläppen från minst 300 000 bilar ska kontrolleras.

– Tanken är att man inte ska kunna veta när och var man blir mätt. Vi ska vara som en hemlig polis som avslöjar om bilarna har för höga utsläpp.

Mätmetoderna som nu ska vässas skulle kunna användas av myndigheter för att få bättre koll på hur mycket olika bilmodeller släpper ut. 

Minskade utsläpp behövs för att få en bättre luftkvalitet. I svenska städer finns återkommande problem med för höga halter av luftföroreningar i de större städerna, och i en del andra delar av Europa är det ännu värre, säger Åke Sjödin.

– I de större städerna i hela Europa och inte minst i Kina har man stora problem att klara riktvärden för luftkvalitet för kväveoxider och partiklar. Vi vet att de här ämnena har stora negativa hälsoeffekter så vi behöver hitta en lösning.