Anrik simskola på Ödsmål

2:59 min

Hennes morfar startade simskolan på 40-talet och nu driver Karin Malmcrona den och i år är 15 barn med.

Söskär heter en badstrand på Ödsmål där man drivit simskola sedan tidigt 40-talet. I år är det 15 barn som ska lära sig simma och det viktigaste är längdsim, flyta, dyka ner till botten och längddykning.

Hasse Andersson var med i vattnet med sändningsryggsäck och allt.