KLIMATOMSTÄLLNING

Göteborg först med planer mot skyfall

2:00 min

Zoner i staden där översvämning tillåts eller särskilda gator där vattnet kan rinna undan. Det kan bli resultatet när Göteborg ska säkras mot häftiga skyfall.

Göteborg blir först i landet med att göra särskilda åtgärdsplaner mot skyfall. Allt handlar om att säkra staden i händelse av kriser orsakade av vädret.

- Det är viktigt att alla inom samhällsplanering men också medborgare hjälps åt, säger Henrik Bodin Sköld som är specialist inom skyfall på konsultföretaget Ramboll, som gjort en utredning på uppdrag av Göteborgs kommun.

- Syftet med åtgärdsplanerna är att rusta staden mot skyfall och översvämningar, men det kommer också bli en vackrare och mer hälsosam stadsmiljö.