Hemlösa i Malmö och Göteborg ska bara få nödbistånd

1:52 min

Både Göteborg och Malmö har nyligen skärpt rutinerna för hemlösa som saknar sociala problem, som missbruk. Denna grupp ska i första hand hänvisas till akutboenden där de får bo max en vecka.

– Jag tycker det låter sjukt, säger Anna, som egentligen heter något annat och är en av Malmös hemlösa.

– Jag är ensamstående med småbarn. Jag vet inte hur jag ska fixa det om vi ska behöva flytta en gång i veckan. Ingen aning.

Både i Malmö och i Göteborg infördes i maj att hemlösa som saknar sociala problem bara kommer kunna få nödbistånd i max sju dagar i taget för att få tak över huvudet.

Socialsekreteraren Lise Aragaw Johansson, i Malmö, säger att hon och många kollegor är bekymrade.

– Det oroar oss jättemycket. Mindre hjälp från oss – hur ska de klara sig? Hur ska de komma till eget boende? För mig är det ett stort frågetecken faktiskt.

I Malmö motiveras förändringen med att flera domar från kammarrätten förtydligat att socialtjänsten bara har ansvar för att ordna boende till socialt hemlösa, alltså de med exempelvis psykiska eller missbruksproblem.

I Göteborg motiveras de nya rutinerna med att man ville få stadsdelarna att göra lika, samt att kostnaderna för sociala boenden ökade från 400 miljoner till en miljard mellan 2011 och 2018.

Kommunen kommer därför ge hemlösa utan sociala problem, efter en bedömning av om de klarar det, att få pengar i handen för att ta in på vandrarhem i upp till sju nätter. Särskild hänsyn ska dock tas till barnfamiljer.

I grunden är problemet bostadsmarknaden säger Eva Saletti, sektorschef i stadsdelen Lundby i Göteborg.

– Att vi har en väldigt svår bostadssituation gör ju att det finns människor som inte tillhör socialtjänstens målgrupp som hamnar i ett besvärligt läge. Så det ligger i det egna ansvaret att hantera sin boendesituation och i riktlinje med att socialtjänsten kan inte lösa bostadsbristen.

I Malmö finns ännu många frågetecken om hur detta kommer att implementeras och om barnfamiljer kommer kunna bo kvar där de är idag eller man kommer försöka låta de bo på en och samma plats längre perioder trots att familjen kommer tvingas formellt söka om biståndet varje vecka.

Lise Aragaw Johansson ser en risk för att barn kan komma att förlora sin skolplats om de placeras i boenden utanför Malmö och det kan bli med kort varsel.

– Hur ska vi kunna ta hänsyn till barnperspektivet i det här? Det är någonting vi inte har fått svar på.