STENUNGSUND

Tusentals utan ström 

1:48 min

Vattenfall vet ännu inte vad som orsakat strömavbrottet i Stenungsunds kommmun under torsdagen som från början drabbade 4000 hushåll.

Efter omkopplingar så var antal hushåll som fortfarande inte hade någon ström vid niotiden knappa 2 000. Prognosen är att alla ska ha strömmen tillbaka klockan 11.00.

Industrierna i Stenungsund drabbas inte eftersom de strömförsörjs genom det så kallade regionnätet.