Planerna att bygga ut Göteborgsoperan skrotas

0:25 min

Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att skrota planarbetet för att bygga ut Göteborgsoperan.

Byggnadsnämnden i Göteborg har beslutat att skrota planarbetet för att bygga ut Göteborgsoperan.

– Regionen har inte pengar för att genomföra planerna, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant till Göteborgs-Posten.

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som skulle möjliggöra en utbyggnad av Göteborgsoperan. Det handlade bland annat om en ny scen med plats för upp emot 500 personer. Förslaget har varit ute på samråd och granskning och tanken var att kommunfullmäktige under hösten skulle ta beslut om detaljplanen.

Men nu kastas allt i papperskorgen. Sammantaget har arbetet hittills åtminstone kostat omkring tio miljoner kronor. Bland Göteborgspolitikerna råder det samstämmighet om att det är klokt att avbryta planerna. Särskilt med tanke på regionen står inför svåra ekonomiska problem och stora utmaningar inom sjukvården.