MOBILA TEAM AVLASTAR

Sjukhuset kommer hem till Rolf

3:48 min

För att lätta trycket både när det gäller det gäller kostnader och vårdplatser så har sjukhusen i Göteborg infört mobila team som åker hem till de äldre patienterna.

Hör det längre reportaget om mobila sjukvårdsteam!

91-årige Rolf Hansson får hembesök efter att varit inlagd på sjukhus.
Läkaren Shirin Pazireh och sjuksköterskan Max Andrén från Östra sjukhuset ingår i det mobila teamet.