Öbor oroar sig för ökning.

Militären saknar tillstånd för skjutningar i skärgården

3:57 min

P4 Göteborg kan i dag avslöja att Försvarsmakten inte har något giltigt tillstånd för att övningsskjuta i Göteborgs södra skärgård.

– De saknar tillstånd, säger Pierre Campenfeldt, chef för Försvarsinspektören för miljö och hälsa, som är tillsynsmyndighet.

Han konstaterar samtidigt att Försvarsmakten sedan 2010 bedrivit en begränsad skjutverksamhet på ungefär 20 skjutdagar per år.

2010 beviljade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen ett omfattande skjuttillstånd på 115 skjutdagar per år i Göteborgs södra skärgård, enligt Försvarsmaktens ansökan.

Både Göteborgs kommun och skärgårdsbor tyckte det var för många skjutdagar och överklagade.

Beslutet har därmed inte vunnit laga kraft.

Innan det finns nytt beslut på hur mycket Försvaret ska få skjuta i skärgården är det oklart vad som egentligen gäller. Ingen av cheferna på marinbasen eller Göteborgs garnison har kunnat ge säkert besked.

 Hör mer i klippet

Militärens skjutfältsområde ligger utanför Galterö, Känsö och Styrsö i Göteborgs södra skärgård och det är sammanlagt 4500 personer i stadsdelen som berörs av buller och tillträdesförbud under skjutdagarna.

På Brännö, som ligger närmast skjutområdet, är engagemanget stort. Utöver oljudet pekar man på miljön. Det tillstånd på 115 dagar/år som försvaret har ansökt om skulle  innebära över en miljon skott som avfyras under nästan fyra månaders tid i vattnet utanför Brännö och Styrsö. Det skulle också leda till det enskilt största blyutsläppet i Västsverige på totalt 2 ton bly, enligt Länsstyrelsens miljökonsekvensbeskrivning.

Klas Ålander är med i "Skärgårdsuppropet", som engagerat sig i frågan:

– Som skjutningarna varit hittills är det okej. Vi oroar oss över de stora ökningarna som man har ansökt om.

Varför vill ni inte att det ska skjutas?

– Vi menar att det gör det svårt att leva, bo och verka i skärgården. Det är också illa för djurlivet. Skjutområdet ligger intill Vrångös Natura 2000-område.

Frågan ligger nu hos Miljödepartementet, där har den beretts sedan 2012. När handläggningen är klar tar regeringen beslut.

Ärendet hänger bland annat ihop med Försvarsberedningens planer på ett nytt Amfibieregemente i Göteborg, vilket riksdagen väntas ta beslut om i maj 2020.

Tills dess är det sagt att verksamheten får fortsätta "i samma omfattning som tidigare".

Ett besked som har stort tolkningsutrymme, bekräftar Pierre Campenfeldt på tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören för miljö och hälsa:

– Jag kan inte svara på vad som är rimligt och skäligt. Det är en diskussion som jag måste ta med mina sakkunniga. Och du ser att det är lite av en gråzon.

Hur kan ni då bedriva tillsyn?

– När ett tillstånd saknas som i det här fallet måste vi gå efter miljöbalken.