Göteborg

Kolonilotter ska bli bostäder

2:46 min

I Göteborg vill kommunen omvandla attraktiva kolonilotter till bostäder. Enligt kommunens egen utredning ska omvandlingen bidra till att minska bostadsbristen.

Det finns cirka 50 000 kolonilotter i Sverige, varav 2000 i Göteborg.
I ett första steg vill kommunen omvandla två områden med ett hundratal kolonistugor till permanent året runt-boende. I ett senare skede kan ytterligare åtta områden ombildas. Sammanlagt rör det sig om över 1 000 kolonilotter i Göteborg.

Omvandlingen av kolonilotter ska bidra till att minska bostadsbristen, enligt Annelie Silwander, avdelningschef för fastighetskontoret.

– Dels har vi en stor bostadsbrist. Dels har vi områden där karaktären inte längre är odlingsområden. De som bor där odlar inte längre. Då tänker vi att om man kan frigöra bostäder hos de som har både lägenhet inne i stan och kolonistuga, så får man loss bostäder.

De flesta kolonilotter har en enklare standard och erbjuder möjlighet till odling av grönsaker, trädgårdsskötsel och vila. I de områden som Göteborgs kommun vill omvandla finns i dag flera kolonistugor med hög standard, de påminner mer om sommarstugor och säljs för miljontals kronor.

– Väldigt ligger vid havet i attraktiva områden, en del har två, tre våningar. När vi har gjort det så får vi utvärdera, hur gick det och hur många skriver sig där och bor där året runt, säger Fastighetskontorets Annelie Silwander

Koloniträdgårdsförbundet har 25 000 medlemmar och företräder därmed hälften av alla i Sverige som har en kolonistuga. Ordföranden Karl-Erik Finnman är generellt kritisk till att kommuner omvandlar kolonilotter till bostäder, och han befarar att fler kommuner kommer att göra som Göteborg.

– Det är inte meningen att vi ska försämra bostadsstandarden i Sverige genom att erbjuda billiga kolonistugor till svenska folket. Felet är att kommunerna inte bygger tillräckligt med bostäder och när de bygger bostäder så är de åt helvete för dyra. Ursäkta franskan.