Efter demonstrationen 2017

Tingsrätten prövar NMR:s agerande

2:34 min

Åklagaren vill pröva om det samlade agerandet från NMR, Nordiska motståndsrörelsen, med bland annat uniforma kläder och Tyrrunan som symbol, kan bedömas som hets mot folkgrupp.

– Det här åtalet är unikt, det finns inget motsvarande i svensk rätt så jag tycker det ska bli ett intressant mål rent principiellt och se hur domstolen kommer förhålla sig till den här lite mer aktivistiska rättstillämpningen som åklagaren förespråkar, säger Sargon de Basso, försvarsadvokat.

Det är totalt 16 personer, flera med ledande ställning inom nazistiska NMR, som nu kallas till rättegång misstänkta för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp.

Åklagaren menar att det samlade agerandet hos de tilltalade ska bedömas. Det handlar om enhetlig uniformsliknande klädsel, fanor och sköldar med symbolen Tyrrunan och tal där personer med judisk härkomst pekats ut som folkförrädare.

– Den betydelsen den har för oss inom polisen är att det blir en tydlighet. Vi vet att den kan betecknas som hets mot folkgrupp och det har betydelse för vårt arbete och hur vi ska lägga upp rapporteringen av brottet, säger Hans-Olof Sandén, rättschef på polisen Region Väst.

Bedömare menar att det här kan bli ett fall som drivs ända till Högsta Domstolen.

Då handlar det också symbolen med den uppåtriktade pilen, Tyrrunan som sågs på nazister under 1930- och 40-talet och som ofta används av NMR.

Kan den anses vara allmänt känd som en symbol för nazismen? Nej har Justitiekanslern, JK, tidigare sagt i en tryck- och yttrandefrihetsprövning. Bedömningen i ett brottmål görs bredare och kan bli en annan.
Samtliga av de tilltalade förnekar brott.

– De vill förbjuda NMR att demonstrera på det sätt de gjort tidigare. Det är det som målet handlar om att bakvägen gå in och inför ett förbud och därför blir det här målet intressant. Det är ingen som har testat det här greppet tidigare, säger Sargon de Basso, försvarsadvokat.