Mammografi otillräckligt för att hitta cancer i täta bröst

2:09 min

Kvinnor med täta bröst har betydligt större risk att få bröstcancer än kvinnor med mer fett i sina bröst – ändå får de samma typ av mammografiundersökning

I en ny rapport från Bröstcancerförbundet ställs nu krav på att undersökningen ska anpassas efter hur stor risk kvinnan löper att utveckla bröstcancer.

Cirka 40 procent av alla kvinnor bedöms ha täta bröst.

Idag erbjuds alla kvinnor mellan 40-74 år samma typ av mammografiundersökning, ungefär vart annat år, oavsett om de har en förhöjd risk för bröstcancer eller ej.

Professorn i strålningsepidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, Per Hall, vill dock först genomföra en studie på 80 000 kvinnor om det skulle leda till bättre hälsa om undersökningarna bättre anpassades till individen.

Det finns flera metoder att upptäcka bröstcancer som via dator-tomografering, ultraljudsundersökning eller genom att spruta in kontrastvätska i brösten.

– Individanpassad mammografi skulle kunna bli kostnadsneutralt eftersom kvinnor med låg risk - de vars bröst inte är så täta och därmed mer lättundersökta - kanske bara skulle behöva genomgå mammografi vart fjärde eller sjätte år, säger Per Hall.