Vänsterpartiet vill ha fler händer inom äldreomsorgen

2:03 min

Vänsterpartiet i Göteborg vill ge hemtjänsten och äldreboendena mer pengar till personal för att kunna behålla men även locka till sig främst fler undersköterskor.

När den röd-grön-rosa budgeten presenteras måndagen den 21 oktober finns Vänsterpartiets post om 65 miljoner extra kronor till äldreomsorgen med.

För dem hoppas man kunna anställa 120 - 140 personer till inom äldreomsorgen - främst undersköterskor till hemtjänsten - men även återinföra omsorgshandledare som stöder undersköterskorna och utvecklar deras arbete.

 – Vi vet att det är svårrekryterat men för att skapa goda arbetsvillkor så måste vi rekrytera fler personer, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Som det är idag räcker timpengen på 460 kronor till hemtjänsten inte till. Man hinner inte  att förflytta sig till nästa vårdtagare och ibland inte heller att utföra all administration under den ordinarie arbetstiden.

Vänsterpartiet vill successivt förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna inom äldreomsorgen.

Hur stor är sannolikheten att ni får igenom ert budgetförslag?

– Just nu ser det inte så ljust ut men vi hoppas att i debatten medvetandegöra de problem som finns inom äldreomsorgen och att fler partier hakar på, säger Daniel Bernmar.

I Göteborg har omkring 13 000 personer hemtjänst eller bor på ett särskilt boende.