Sahlgrenska stänger lungavdelning för kroniker

2:38 min

Den sista november stänger Sahlgrenska sjukhusets slutenvårdsavdelning för lungpatienter. Enligt personalen äventyrar det patienternas vård.

I slutet av september fick personalen vid avdelning 19 lungmedicin på Sahlgrenska sjukhuset besked om att slutenvårdsavdelningen läggs ned den 30 november.

På slutenvårdsavdelningen vårdas patienter med kroniska lungsjukdomar som exempelvis KOL och lungcancer. Personalen är oroad över hur beslutet kommer att påverka patienterna.

– Jag tror att patienternas vård äventyras genom stängningen och att det inte fungerar att vårda lungpatienterna på andra avdelningar på grund av att vården på sjukhuset är så specialiserad, säger Lotta Ernström, sjuksköterska och platskoordinator.

Stängningen ska vara tillfällig under omkring ett år.

– Vi ska bygga en helt ny avdelning istället, säger Per Albertsson, chef för område sex på Sahlgrenska och den som fattat stängningsbeslutet, som sedan kommer att tas officiellt.