STROKEREHAB

"Slumpmässigt" vilken rehabilitering man får efter stroke

2:33 min

Trots att miljarder läggs på att rädda de cirka 28 000 patienter som årligen får en stroke i Sverige så blir det inte mycket pengar över till rehabilitering.

Det är stor skillnad i landet och Västra Götalandsregionen i hur mycket som alls satsas på att förbättra och bibehålla patientens rörlighet, tal eller tanke- och planeringsförmåga.

Det är svårt att få en överblick över vilken rehabilitering som finns och den är inte heller samordnad mellan sjukhusen, vårdcentralerna, äldreboendena eller andra aktörer.

– Om man satsar väldigt mycket på att rädda någon så handlar det också om att det liv man räddar ska vara värt att leva, säger överläkaren och professorn i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Hon tycker det är slumpmässigt vilken rehabilitering man får och den inriktas främst på yrkesarbetande människor.

– Man måste fråga mycket och vara besvärlig för att få sin rätt, konstaterar hon.

Efter viss rehabilitering på sjukhuset kan vissa patienter få hem ett multidisciplinärt team från sjukhuset eller ta sig till neuroteam med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped på stan eller träna hemma.

Det skiljer sig stort vad kommunerna kan erbjuda. Om det finns neuroteam där man kan träna sin balans eller sitt tal eller att klara av dagliga sysslor. Om det finns dagverksamhet.

Ibland erbjuds endast avlastning av hemtjänsten eller så läggs människor i arbetsför ålder på ett äldreboende för avlastning. Där finns till exempel inga logopeder.

Strokejouren med rehab finns bara vid Sahlgrenska men är till för hela regionen.

I Göteborg skiljer ut sig på det sociala området. Där finns exempelvis den unika Strokeforum med olika verksamheter och patientföreningar, Dahlheimers hus erbjuder samvaro i Hjärnforum och i Klippankooperativen kan man rehabilitera sig genom att arbeta och umgås med andra.