Västra Götaland inför checklista för strokepatienter

1:40 min

Uppföljningen och rehabiliteringen av dem som drabbats av stroke skiljer sig mycket åt i regionen och därför vill man ha koll med hjälp av checklistans 14 punkter.

– Checklistan innebär per automatik att man går igenom alla viktiga områden en strokepatient behöver, säger överläkaren Lars Rosengren, professor i neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Tanken är att avprickningslistan ska ge den struktur som saknas i rehabiliteringen efter en stroke.