Arbetsmiljö

Kungälv tog tag i stressen och minskade sjukskrivningarna

2:19 min

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att få ner sjukskrivningarna och förbättra arbetsmiljön i sina verksamheter. På Kungälvs sjukhus har man märkt stor skillnad.

Projektet kallas "arbetsmiljösatsningen" och startade för två år sedan. Det går ut på att spåra upp de arbetsplatser som är hårdast ansatta av stress, till exempel inom vården, där man försöker gå till botten med problemen tillsammans med personalen, genom att titta igenom hela organisationen.

Viveka Karlsson, som jobbat som skötare inom psykiatrin på Kungälvs sjukhus vet allt om vad stress på jobbet kan orsaka:

- Det var mycket irritation, man visste inte vilka arbetsuppgifterna man hade, det var skitsnack mellan kollegorna, det var ingen bra arbetsmiljö.

15 miljoner kronor om året har satts av till det här projektet, som startade 2017 för att få ner sjukskrivningarna.

De första åren använde man delvis uppsökande verksamhet. Och en av dem som blev uppsökt på detta sätt var Maria Eidenby, som är vårdenhetschef på Kungälvs sjukhus, som satt mitt i en väldigt pressad situation:

– Det var väldigt hög sjukfrånvaro och en väldig röra. Samtidigt togs ett beslut att slå samman två avdelningar. Det var en väldig längtan hos oss alla efter en struktur, men väldigt lite tid att hitta de här strukturerna.

Idén med projektet är att hitta grundbulten till varför det funkar dåligt, berättar Maria Eidenby.

– Vi började från grunden, hur ser en vanlig dag ut, hur planerar vi, hur hanterar vi varandra.

Efter nästan två års jobb har skillnaden blivit stor:

– Definitivt. Personalen är mer samspelt och vi är bättre rustade inför hårda tider. Men klar blir man nog aldrig, jag ser det som ett ständigt pågående arbete, säger Maria Eidenby.

– Det är mycket bättre sammanhållning, man är mer tolerant mot varandra, säger Viveka Karlsson.

Tror du att det påverkar vården också?

– Absolut.