Den orangea dagen uppmärksammar våld mot kvinnor

1:34 min

Den 25 november har FN utlyst som den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Var tredje kvinna i världen utsätts för våld under sin livstid. För att uppmärksamma det var hälsoguiderna Vera Nicevska och Raúl Carrasco ute för att informera och prata om mäns våld mot kvinnor, på Rymdtorget i Bergsjön

– Det finns möjligheten att stoppa våldet, att säga att det här är inte okej, säger Raúl Carrasco.

– Mest är det kvinnor som är intresserade att prata, berättar Vera Nicevska, jag ger dem broschyren och säger att det finns hjälp, och då blir de glada.