Nu ska sjömännens psykiska hälsa upp till ytan

2:14 min

Psykisk ohälsa är den näst vanligaste sjukskrivningsorsaken bland sjömän, det har en forskargrupp vid Chalmers kommit fram till. Nu ska den psykiska ohälsan inom sjöfarten på ännu bredare front synliggöras, kartläggas och framför allt – förebyggas.

Robin Gustafsson är sjökapten på ett stort rederi och hans uppfattning är att de anställda på deras fartyg mår bra, mycket tack vare att de inte är på sjön mer än två veckor i stöten. Samtidigt som det också är mycket lättare att kommunicera med de där hemma än vad det var förr. Men han kände stor skillnad när han var ute på en längre resa.

– Då hade man inte mycket kommunikation med familjen. Som när man kom till Sri Lanka, en liten rund ö, där kunde man tala i fem minuter och sen var man förbi den, säger Robin Gustafsson.