Protestbrev från Safirskolans elever – rädsla för sämre betyg

2:09 min

Skolinspektionen har fått in drygt 40 protestmejl från upprörda elever, föräldrar och lärare på Safirskolan i Göteborg. En oro är att elever som tvingas byta skola riskerar sämre betyg.

"Fanns det inte möjlighet att ge oss föräldrar mer tid att kunna smälta det här" skriver en pappa till en före detta elever på Safirskolan. "Det är inte lätt", fortsätter han, "att förklara för sina barn att de inte längre kommer ha samma klasskompisar efter nyår."

Det här är en av de drygt 40 skrivelser, mestadels mejl, som Skolinspektionen tagit emot angående beslutet att dra in skolans tillstånd. Ett beslut som nu har överklagats.

Sedan vårterminens start är de 450 eleverna utplacerade på andra skolor i Göteborg. Och en oro som återkommer i flera av mejlen till Skolinspektionen är att det plötsliga skolbytet kan göra att elever, särskilt sistaårseleverna, ska få sämre slutbetyg när de rycks upp från sin studiemiljö med bara ett halvår kvar i grundskolan.

Men skolbytet ska inte påverka slutbetygen menar Malin Vangstad på Göteborgs stad som projektleder arbetet att placera om eleverna.

– Vi tar emot dokumentation från Safirskolan, och får lita på att de gjort en god bedömning.

– Sedan tar vi till oss av de nationella proven som görs under vårterminen, säger Malin Vangstad.

Safirskolan, före detta Vetenskapsskolan, har tidigare upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning, och det återkallade tillståndet att driva skolan grundar sig bland annat på uppgifter från Säpo.

I sitt svar till elever och föräldrar skriver Skolinspektionen att man i det här fallet "dessvärre inte sett något annat val" än att återkalla tillståndet.

Myndigheten har också ett förtydligande vad gäller uppgifter om glädjebetyg som figurerat i media. Man skriver att myndigheten varken i något beslut eller till media har uttryckt att det skulle vara något fel på Safirskolans sätt att sätta betyg.

"Det är inget som vi påstått överhuvudtaget" skriver Skolinspektionens avdelningsjurist i Göteborg.