Göteborg

Så påverkar nya trafikprojekt framkomligheten

1:39 min

Byggena som pågår i Göteborg fortsätter att påverka trafiken även i år.
Några av de projekt som kommer påverka mest är ombyggnaden av Korsvägen.

– Där kommer ske en stor trafikomläggning som kommer att påverka alla trafikanter som bilister, gående, cyklister och kollektivtrafik, säger Svante Möller, trafikanalytiker på trafik Göteborg. I ljudklippet berättar han mer om alla trafikprojekten.

Händelser i Göteborgstrafiken:

  • Korsvägen
  • Älvsborgsbron
  • Nordstan
  • Centralstationen
  • Hagakyrkan
  • Liseberg
  • Marieholmsförbindelsen

MER: Information om projekten och kartor Trafik Göteborg