Fler kirurger ska träna på kniv- och skottskador i Sydafrika

1:47 min

Från och med nästa år planerar Västra Götalandsregionen att skicka kirurger till Sydafrika för att bli bättre på att behandla kniv- och skottskador.

– Projektet i Sydafrika är en överenskommelse med ett sjukhus i Johannesburg. Vi planerar att skicka kirurger från regionen dit tre månader i taget, fortlöpande, så att det fyller en egen schemarad där nere, säger Ragnar Ang, överläkare på Sahlgrenskas traumavårdsenhet som är regionens traumacenter.

På storsjukhuset i Johannesburg kan de svenska kirurgerna behandla fler traumapatienter på några månader än på ett helt år på Sahlgrenska till exempel.

– Vi utsätts och exponeras för stora volymer av trauma, framförallt penetrerande våld som kniv- och skottskador. Därmed får vi mer erfarenhet inom just den här skademekanismen, berättar Ragnar Ang som själv arbetat på ett sydafrikanskt sjukhus.

I utbyte får sjukhuset i Johannesburg gratis arbetskraft.

– Vi är arbetskraft som de kan ta tillvara på. Så det är ett par extra händer för dem utan kostnad.

Samarbetet är planerat att inledas våren 2021.