Nu ska historien digitaliseras

1:53 min

Tillsammans ska sex stora bibliotek i landet digitalisera allt material från 1400-talet och framåt. Det handlar alltså om samtliga böcker, tidningar, läromedel och rapporter som getts under 600 år.

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av biblioteken som ska vara med. Arbetet väntas ta tid och är omfattande – om man skulle ställa upp bara det material som finns på biblioteket i Göteborg skulle det sträcka sig från Göteborg hela vägen till Borås.

– Jag ser det som en demokratifråga, att man ska kunna få tillgång till det här oavsett var man bor, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek.