EFTER SKOLCENTRALISERINGEN

Göteborgs stad ser över regler för skolskjuts

2:25 min

Nu reder Grundskoleförvaltningen i Göteborg ut stadens riktlinjer för skolskjuts. Det välkomnas av föräldrar till barn med funktionsvariationer som lever i ständig oro.

 – Man är hela tiden på spänn att det man har, tas ifrån, säger Ann Nolin som är skolombud på Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg och själv har två barn med autism och utvecklingsstörning.

Sedan ansvaret för skolan flyttades från stadsdelsförvaltningarna till Grundskoleförvaltningen, sommaren 2018 så har det blivit striktare regler och fler ansökningar om skolskjuts avslås.

Nu vill Grundskolenämnden att förvaltningen ser över riktlinjerna utifrån erfarenheter från det första ett och halvt året.

Nils Kaiser är tillförordnad chef för myndighetsavdelningen på Grundskoleförvaltningen:

– Vi ser att detta är en väldigt viktig fråga för vårdnadshavare. De och barnen känner att de kommer i kläm. Det måste vi ta hänsyn till när vi ser över de här sakerna.