VÄSTRA GÖTALAND

Aktivt arbete för att minska uteblivna patientbesök

2:15 min

För att minska antalet uteblivna patientbesök utreds nu om Västra Götalands-regionen kan ta fram gemensamma riktlinjer för sjukhusen.

Uteblivna patientbesök kostar regionen runt 500 miljoner kronor per år. Pengarna är dock inte det viktigaste, säger Levi Siljemyr som är enhetschef för produktionsstyrning och köpt vård och leder utredningen:

– Vårt fokus är att de här besöken behöver genomföras för att öka vår tillgänglighet, säger han.

Utredningen sker på uppdrag av Regionfullmäktige som i februari biföll delar av en motion från två Sverigedemokrater om att se över detta. En del är att titta på goda exempel från sjukhus som redan idag bedriver ett framgångsrikt arbete. Ett av dem är Frölunda specialistsjukhus där Matilda Berntsson är enhetschef:

– Jag är glad att vi använder våra resurser på rätt sätt så de kommer patienter och invånare till godo, säger hon. Det är bra att dra lärdom av goda exempel men vi ska också ha respekt för att olika sjukhus möter olika patienter, säger hon.

Hör mer om hur Frölunda specialistsjukhus arbetar i ljudklippet