Oenigheten i hamnarna fortsätter

2:16 min

På fredagen växlar arbetsgivarna i Sveriges Hamnar krav med LO-facket Transport i avtalsrörelsen. Efter hot om storstrejk fick också det konkurrerande facket Hamnarbetarförbundet kollektivavtal för knappt ett år sedan, men parterna är inte överens om vad det avtalet innebär.

Löner och arbetsvillkor tänker Sveriges Hamnar bara förhandla med Transport, säger förhandlingschef Joakim Ärlund.

– Det kommer vara Transport som är den motpart som vi förhandlar om löner och villkor med. Det är det som kommer att tillämpas på samtliga anställda i alla hamnar i hela Sverige.

I flera fall har Hamnarbetarförbundet stämt arbetsgivarna för kollektivavtalsbrott när facket inte har fått förhandla lokalt om till exempel schemaförändringar. Vad avtalet mellan parterna egentligen är värt ska avgöras i Arbetsdomstolen.

– De tror sig ha en möjlighet att strunta i vad som faktiskt står i det avtal de har skrivit under med oss, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.