Fler varsel om uppsägningar

Varslen om uppsägningar ökade något under november i västra Götaland.

57 företag varslade dryga 1000 personer om uppsägning, enligt statistik från länsarbetsnämnden.

Sammanlagt ligger varslen hitintills i år under förra årets nivå.

Det blir fortsatt fler lediga jobb som anmäls till länets arbetsförmedlingar, men långtidsarbetslösheten har ökat med nästan 1 000 persone sen förra året.