Vårdkedjor ska hjälpa missbrukare

Elva kommuner i Västra Götalands län har fått närmare 7½ miljon kronor att dela på för att utveckla vårdkedjor inom missbruksvården.

För Göteborgs del har pengar bland annat gått till att förstärka samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och beroendevården i hälso- och sjukvården - bland annat vårdkedjan vid opiatberoende och vårdkedjan för ungdomar.

Men även ett utvecklingsprojekt i skrivande för hemlösa personer vid tidningen Faktum (i Göteborg) har fått del av pengarna och likaså projekt Bojen på Öckerö.

Pengarna är en del av den statliga satsningen på missbruksvården ”Ett kontrakt för livet” under 2005- 2007 som totalt omfattar 820 miljoner kronor i hela landet.