Ofärändrad hyra inom Mölndalsbostäder

Det blir oförändrad hyra nästa år för Mölndalsbostäders drygt 3 500 hushåll. Mölndalsbostäder ville höja hyran med 3 procent på grund av ökade driftskostnader och avskrivningskostnader och för att räntorna på nytagna lån blivit högre.

Hyresgästföreningen ville sänka hyran med två procent med hänvisning till bland annat det extremt låga ränteläget