Allt fler bostadsföretag fryser hyrorna 2006

Ännu fler bostadsföretag har nu bestämt sig för att frysa hyran nästa år.

Boende hos såväl Orust Bostadsstiftelse och Eksta Bostads AB i Kungsbacka får oförändrad hyra nästa år, efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Igår meddelade Mölndalsbostäder att även de kommer att frysa hyrorna för sina hyresgäster nästa år.