Regionens kulturnämnd har delat ut sju miljoner kronor

Flera kulturprojekt har nu beviljats bidrag från Västra Götalands regionens kulturnämnd.

Bland de som får ta del av de sju miljoner kronor som kulturnämnden fördelat finns Göteborgs Stadsteater och Sahlgrenska Universitetssjukhuset . SU fick 2 miljoner kronor till det sk Buskulprojektet som ska ge barn och ungdomar som vårdas där både kulturella upplevelser och tillgång till alla medier . Göteborgs Stadsteatern ska använda sitt bidrag på 220 000 kronor för att genomföra en mångkulturell festival som ska pågår i två veckor med start den 15 maj 2006 . Film i Väst som brottas med ekonomiska svårigheter pga allt färre går på bio har också fått ett tillskott på 1.5 miljoner kronor av kulturnämnden .