Strokepatienter ska prioriteras på sjukhus

Strokepatienterna ska bli en prioriterad grupp inom vården. I dagarna kommer nya riktlinjer från Socialstyrelsens för hur strokevården ska bedrivas. Nya och bättre behandlingsmetoder har nämligen gjort att skadorna från en stroke kan minska kraftigt om patienten snabbt kommer under behandling.  Enligt de nya riktlinjerna ska det finnas särskilda strokeavdelningar på alla sjukhus.