Göteborgs strokeförening nöjda att blir prioriterade

Strokepatienterna bli en prioriterad grupp inom vården. I dagarna kommer nya riktlinjer från Socialstyrelsen för hur strokevården ska bedrivas. Socialstyrelsen Solveig Carlsson från Göteborgs strokeförening med 800 medlemmar är förstås nöjd med att strokepatienter nu ska prioriteras: