Ingen uppsökande verksamhet i jul

Kommunens mobila team i Göteborg har ledigt på julafton. Därmed finns det inte någon uppsökande verksamhet för att ge hemlösa tak över huvudet. Moderaterna kritiserar ordningen, men den politiska majoriteten menar att det finns gott om alternativ för de hemlösa.

På julafton måste de hemlösa själva ta kontakt med socialjouren för att få hjälp. Moderaten Jonas Ransgård tycker att det är tragiskt.
- Det verkar som om man tror att hemlösheten tar julledigt, säger han till Västekot.

Hemlösa med svåra missbruksproblem eller psykiska problem planerar inte dagar i förväg var de ska bo och söker sig knappast till socialjouren för att få hjälp, säger Jonas Ransgård. Han vill därför att mobila teamet arbetar även på lördagar och kritiserar att schemat med lediga lördagar rullar på på självaste julafton.

Men Helena Nyhus, socialdemokrat som ansvarar för hemlöshetsfrågor i kommunstyrelsen, tycker att oppositionen försöker ta lättköpta poäng. Det finns plats på härbärget, menar hon, för de som behöver tak över huvudet.
- Men det kräver att de tar visst eget ansvar, säger hon. Och söka upp närmaste polis eller ringa socialjouren gör de många andra nätter och jag tror att de kan göra det nu också.