Många äldre känner sig ensamma på jul

Många äldre har ingen att fira jul med och av dem som är över 75 år känner sig hela 12 procent ensamma under julhelgen. Det visar en sifo-undersökning som fackförbundet SKTF låtit genomföra.

Men undersökningen visar också att de allra flesta firar julen med släkt och vänner och att endast ett fåtal tillbringar julen inom äldreomsorgen.

4 procent uppger att de ska fira julen ensamma - men något fler, 6 procent, säger att de vill fira julafton ensam.

Skillnaderna i landet är relativt små - men det finns en bild av att seniorerna i glesbygden i större utsträckning både vill och ska fira julen ensam. I storstäderna spelar äldreomsorgen en större roll både för boende och för att julens mat lagas.