Registerkontroll kan bli obligatorisk

Den som får jobb på ungdomshem kan i framtiden tvingas lämna utdrag från brottsregister. Det säger en statlig utredning som nu fått medhåll från Göteborgs kommun.

Registerkontroll rekommenderas redan idag vid anställning av personal som arbetar med barn och ungdomar på hem för vård eller boende.

Men den frivilliga kontrollen föreslås nu bli obligatorisk på samma sätt som för anställda inom förskolan.