Film blir hjälpmedel för dementas minne

Film kan hjälpa äldre dementa personer att minnas och få tillbaka sin självrespekt. Därför ska dementa i Mölndal nu erbjudas att se på film om sin gamla hembygd. Idag var det premiär för ett femtontal personer på Bifrost dagcenter.

Initiativtagare till filmvisningen är kulturombudet Mariotte Nygård. Men tanken har funnits bland personalen sedan länge.

– Vi har pratat om det till och från, att det är trevligt att samlas och se filmer, säger Marie Jansson, undersköterska på Bifrost dagcenter.  

Syftet är att de dementa ska hjälpas att minnas. Och det genom att se sina gamla kvarter på film – gatan där man växte upp, platsen där man började jobba, affären där man brukade handla. Genom att skapa minnen från förr hoppas man kunna hjälpa de dementa att minnas vem de själva är idag.

– Vi stärker deras identitet genom att de minns hur det var förr och vem de var som person för det har de kanske glömt idag, säger Marie Jansson.