Spårvagnslinje två är på väg tillbaka i Göteborg.

Linje tvås återkomst är bara en av en rad förändringar som är på gång inom kollektivtrafiken.

Nya linjer är på gång, gamla linjer på väg tillbaka när Västtrafik satsar 40 miljoner kronor extra årligen.
Drygt hälften ska bekostas av ökade intäkter, resten skjuter Västtrafiks ägare till.