Hästar i Göteborg längre från allergiker

I Göteborg införs nu skyddsavstånd till stall och hästhagar av hänsyn till allergiker.

Miljönämnden har beslutat att använda sig av riktlinjer som Göteborgs Stads Allergikommitté tagit fram.

I tätbebyggda områden och nya områden som planeras införs ett skyddsavstånd på 100-200 meter till stall och 50-100 meter till hästhagar, beroende på antalet hästar.

Undantag kan göras om det handlar om färre än 10 hästar.