Läkare i Västsverige varnas

En läkare på en vårdcentral i Västsverige varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att inte ha agerat tillräckligt när hans patients psykiska tillstånd kraftigt förvärrades.

Trots att patienten uttryckte tydliga självmordstankar valde läkaren att skriva ut mer antidepressiv medicin. Fyra dagar efter det sista läkarbesöket tog patienten sitt liv.

Läkaren borde ha kontaktat en specialistläkare. Om så hade skett hade patienten sannolikt blivit inlagd på en psykiatrisk klinik, skriver ansvarsnämnden i sin bedömning.