Kritik mot psykiatrisk klinik i Kungälv

Psykiatrska kliniken vid sjukhuset i Kungälv brister fortfarande vad gäller patienternas vårdplaner. Det slår Socialstyrelsen fast i en uppföljning av 2003 års verksamhetstillsyn.

Fortfarande anser Socialstyrelsen att samtliga journaler saknar sammanhållande vårdplaner för patienterna som bättre beskriver bland annat problemformulering och uppföljning av vården för varje enskild patient.