Kall lägenhet ger billigare hyra

Genom att duscha mindre och ha det kallare inomhus kommer snart hälften av alla hyresgäster i Gårdsten att kunna påverka sina boendekostnader.

Med hjälp av en mätare i varje lägenhet ska hyresgästen bara behöva betala sin egen förbrukning.

Systemet finns sedan tidigare i ett par hus, men till hösten ska ytterligare sju hus vara med.

21 grader ingår i grundhyran. Har man det varmare, läggs en kostnad på nästa månads hyra. Har man det kallare än 21 grader dras en summa istället av.

Med hjälp av en mätare i vattenledningarna ser hyresvärden också exakt hur mycket vatten varje hushåll förbrukar, och fakturerar efter det.

Sedan Gårdstensbostäder införde systemet för fem år sedan i två av hyreshusen har både vatten- och fjärrvärmeförbrukningen minskat till nästan hälften.

Det genomsnittliga hushållet får tillbaka ungefär en femtilapp under sommarmånaderna, men får samtidigt betala några tior extra i månaden under vintern.