Skolverket kräver svar om för stora barngrupper i förskolan

Inom två månader ska Göteborgs kommun svara på kritiken som kom i förra veckan från Skolverket om att inte skriftligt ha utrett vad det innebar att ifjol utöka barngrupperna i Linnéstaden.

Kritiken gäller förändringarna vid Älghagsgatans förskola. Skolchefen i Linnéstaden, Stig Gunnar Olsson, tycker det ligger något i Skolverkets kritik men anser ändå inte att den är rättvis. Någon skriftlig konsekvensanalys har inte gjorts sedan barngrupperna vid Älghagsgatans förskola utökades förra året och före den 20 april vill Skolverket ha en sådan. Det var föräldrar till barn vid några förskolor i stadsdelen som anmälde kommunen då de ansåg att barngrupperna var för stora med för lite personal. Om kritiken kommer medföra någon förändring kan skolchef Stig Gunnar Olsson inte svara på idag, men han påpekar att ekonomin förbättrats sedan i fjol och han tycker att stadsdelen klarar att hålla en god kvalité.