Göteborgs kommun hotas av vite på grund av kall förskola

Göteborgs kommun hotas av ett vite på 200 000 kronor om man inte åtgärdar en alltför kylig förskola i Hisings backa.

Vitet kommer från Arbetsmiljöverket som under en granskning av förskolan och kom fram till att skolan har problem med att kall luft kommer in utifrån. Lokalförsörjningsförvaltningen och fastighetsägaren Poseidon ska ha påbörjat arbetet med att åtgärda den kalla förskolan, men för att se till så att det verkligen blir av har alltså Arbetsmiljöverket gett kommunen ett vite på 200 000 kronor som faller ut om problemen inte är åtgärdade för den 15 augusti.