Förstörelse av omdiskuterat forskningsmaterial i rätten

Idag inleds rättegången mot de tre medarbetare till professor Gillberg som är är åtalade för att ha förstört många års dampforskning.

De tre medarbetarna förstörde materialet med hjälp av en dokumentförstörare.

Både stödtrupper och motdemonstranter fanns på plats i och utanför Göteborgs tingsrätt på onsdagsmorgonen inför rättegången och rättegångssalen blev snabbt fullsatt.

Christopher Gillberg har tidigare fällts i tingsrätt och hovrätt för att ha vägrat lämna ut forskningen för extern granskning.