Göteborgs stad visar bästa ekonomin på över tio år

Göteborgs stads överskott blev 2,6 miljarder kronor förra året, visar nu kommunens årsredovisning.

En stor del av överskottet kommer från försäljningen av Norra Älvstranden-bolaget till ett nytt kommunalt bolag.

Räknas det bort blir resultatet 850 miljoner kronor och det blir ändå kommunens bästa resultat på över tio år.

2004 var överskottet knappt hälften, cirka 400 miljoner.

Förklaringen är bland annat mer pengar från staten, lägre pensionskostnader än beräknat, gynnsam ränta och en låg kostnadsökning i nämnderna.

1,5 miljarder kronor av överskottet har redan använts till att minska kommunens stora lån.