Ungdomar chattar mer och idrottar mindre på fritiden

Att träffa kompisar och att chatta med dem på internet är ungdomars huvudsakliga fritidssysselsättning.

Det framgår av Göteborgs stads fjärde fritidsvaneundersökning av barn och unga från fjärde klass till och med gymnasiet.

Chattandet har ökat med hela 70 procent sedan undersökningen 2002.

Idrottandet minskar något ,särskilt i nordost, och är mycket ojämt fördelat.

De som tränar tränar allt mer medan de som tränar lite           rör ännu mindre på sig än tidigare.

Fotbollen är fortfarande den största idrotten.

Närmare 42 00 ungdomar svarade på idrotts- och föreningsförvaltningens enkät.