Charlotte Gyllenhammar utformar minnesmärke

Charlotte Gyllenhammar ska utforma ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i Göteborg.

Fem olika konstnärer fick lämna in förslag till kommmunfullmäktige för några år sedan.

Och nu är det klart: det blir konstprofessorn Charlotte Gyllenhammar som får uppdraget att hedra Raul Wallenbergs insatser genom ett minnesmärke som ska placeras på Haga Kyrkoplan.