Oförändrade hyror i Göteborg

Det blev oförändrade hyror i årets första hyresöverenskommelse i allmännyttan i Göteborg. 2 700 hushåll i Gårdstensbostäder får oförändrad hyra resten av året.

Hyresgästföreningen ville ha hyran sänkt med en procent, bland annat med hänvisning till det låga ränteläget.

Däremot går det fortfarande mycket trögt i förhandlingarna med de övriga kommunägda Göteborgsbolagen enligt hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har krävt sänkt hyra men bolagens motbud är oförändrad hyra.