Just nu

Kritik mot utbildning på Göteborgs Universitet

Nu riktar Högskoleverket hård kritik mot ämnet konfliktlösning vid Göteborgs Universitet. Utbildningen håller inte tillräcklig akademisk nivå med sitt nuvarande innehåll och upplägg.

Framförallt handlar det om att studenterna som ska skriva C- och D uppsatser inte får tillräckliga kunskaper inom ämnet konfliktlösning för att kunna klara uppsatsskrivandet.

Detta har lett till att det är få studenter som klarar av att ta en examen.

Högskolveverket ifrågasätter om universitetet ska få utexaminera studenter på kandidat- och magisternivå i konfliktlösning och om inte Göteborgs Universitet rättar till bristerna inom ett år kommer de förlora examensrätten.