Striden om järnvägssträckning i Lerum går vidare

Striden om var den utbyggda järnvägen i Lerum ska gå fortsätter.

De Lerumsbor som inte vill ha en fyrspårig järnväg genom samhället påstår nu att det inte finns någon vinst att bygga ut järnvägen där.

Istället vill dom dra sträckan utanför Lerum.